Wednesday, 10 August 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาส์นมหาพรตของ บิชอป ฟิลิป บรรจง ไชยรา โอกาสรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในเทศกาล ประจำปี 2022
สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาโอกาสเทศกาลมหาพรต 2022
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบที่ประเทศเมียนมา
สรุปสาระสำคัญของการสัมมนาคาริตัสไทยแลนด์ ประจำปี 2021
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2021
การสัมมนาคาริตัสไทยแลนด์ ประจำปี 2021 “การก้าวเดินไปด้วยกันในความเป็นพี่น้อง”
กรรมธิการฝ่ายสังคม ลงพื้นที่สีแดงเข้ม มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยโควิด-19
หน่วยงานภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19
สัมมนา Caritas Thailand ประจำปี 2020 “โควิด-19 กับความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน”
โครงการประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ “เยาวชนไทยร่วมใจ เพื่อบ้านปลอดบุหรี่”