การประชุม “FIMARC Asia Network” Annual Meeting Held on 14 – 17 July 2012

เวทีการประชุมประจำปี คณะกรรมการ FIMARC ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย โดย Caritas Thailand และศูนย์สังคมพัฒนาฯ เชียงใหม่ เขตพะเยา เป็นเจ้าบ้านร่วมกัน มีคณะกรรมการจากฝ่ายไทยเข้าร่วมจำนวน 6 ท่าน จากเชียงใหม่ 4 คน ท่าแร่ 1 คน และจากกรุงเทพฯ (ส่วนกลาง)

ดูภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/CaritasTHAILAND/photos/?tab=album&album_id=418845658167144