การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเกษตรระดับชาติ

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมิสซา เปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรระดับชาติ Caritas Thailand ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2017 ณ ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลจันทบุรี  อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โดยมีเจ้าหน้าที่และแกนนำเกษตรกรจาก 7     สังฆมณฑล จำนวน 43 คน มาเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน เกษตรกรผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ แกนนำเกษตรกรและคณะกรรมการเกษตรกรรมยั่งยืน Caritas Thailand ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนในขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไปในอนาคต